Portraits: ShinSugino1

Shin Sugino for Sinai Health magazine.

Shin Sugino for Sinai Health magazine.